Doświadczenie zawodowe

Obecnie

 –  od 2009r.-Kierownik Pracowni Tomografii Komputerowej  TMS Diagnostyka Sp. z o.o.     

   – od 2019 konsultant chorób płuc w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku

   – od 2019r. radiologia interwencyjna oraz konsultacje medyczne w Białostockim Centrum Onkologii

   – od 2018r. badania tomografii komputerowej w SP ZOZ w Siemiatyczach

    – od 2015r. badania USG  w Gastromed sc. 

  

 

 

 

 

Poprzednio

–   1990-2013r. Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w tym:

–   2005-2013r.  Kierownik Działu Diagnostyki Obrazowej

–   od 1997r.  zabiegi z zakresu   RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ                

BIOPSJE, PUNKCJE, DRENAŻE, USG TRANSREKTALNE

– 2002-2013r. TERMOABLACJE PRZEZSKÓRNE I ŚRÓDOPERACYJNE oraz TERMORESEKCJE w SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony oraz SP ZOZ MSWiA  w Białymstoku

Kwalifikacje zawodowe

Szkolenia