Radiologia Interwencyjna

biopsje, punkcje, drenaże przezskórne i śródoperacyjne