Kwalifikacje zawodowe

Jestem wieloletnim kierownikiem pracowni Tomografii Komputerowej ul. Żurawia 14                                                                          TMS DIAGNOSTYKA Sp. z o.o.

 

2000r. dokrorat: 

Ocena korelacji ultrasonografii z wynikami wielomiejscowej biopsji we wczesnej diagnostyce raka stercza”

W 1997r. egzamin II st. z radiodiologii i diagnostyki obrazowej z wynikiem celującym

W 1994r. egzamin I st. z radiologii

 

 

Doświadczenie zawodowe

Szkolenia