Kwalifikacje zawodowe

od 2009r. – kierownik Pracowni Tomografii Komputerowej TMS Diagnostyka Sp. z o.o.

od 2019r. konsultant w dziedzinie diagnostyki Chorób Płuc 

2004r.2013r. – kierownik Działu Diagnostyki Obrazowej w SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku

od 1998r. – wprowadzenie i wykonywanie przezskórnych i śródoperacyjnych metod RADIOLOGII ZABIEGOWEJ

od 1998r. badania transrektalne USG w diagnostyce chorób gruczołu krokowego

2000r. dokrorat ” Ocena korelacji przezodbytniczej ultrasonografii z wynikami wielomiejscowej biopsji we wczesnej diagnostyca raka stercza”

 

  •  1997r. egzamin II st. z radiodiologii i diagnostyki obrazowej z wynikiem celującym
  •  1994r. egzamin I st. z radiologii

 

 

Doświadczenie zawodowe

Szkolenia